Documentation

§Play 2.4.x документация

Play е Java и Scala framework за уеб приложения, който съдържа компонентите и API (приложно-програмни интерфейси), които са нужни за разработка на модерни уеб приложения.

Play базира на олекотена, stateless, уеб-ориентирана архитектура и се отличава с предвидима и минимална консумация на ресурси (CPU, памет, нишки) за високо мащабируеми приложения, благодарение на реактивния си модел, базиран на Iteratee IO.

§Начало

 1. Инсталиране на Play
 2. Създаване на ново приложение
 3. Анатомия на едно Play приложение
 4. Използване на Play конзолата
 5. Настройки за IDE
 6. Play Tutorials
 7. Security policy

§Работа с Play

 1. Play за Scala разработчици
 2. Play за Java разработчици

§Подробни теми

 1. Build системата
  1. За sbt настройките
  2. Управление на application dependencies
  3. Работа с под-проекти
 2. Working with public assets
  1. Използване на CoffeeScript
  2. Използване на LESS CSS
  3. Използване на JSHint
  4. Използване на RequireJS
 3. Working with the in-memory H2 database
 4. Managing database evolutions
 5. Configuration file syntax and features
  1. Configuring the application secret
  2. Configuring the JDBC connection pool
  3. Configuring Play's thread pools
  4. Configuring logging
  5. Configuring gzip encoding
  6. Configuring security headers
  7. Configuring WS SSL
 6. Deploying your application
  1. Creating a standalone package
  2. Допълнителна конфигурация
  3. Set up a front end HTTP server
  4. Настройка на HTTPS
  5. Deploying to a cloud service

§Допълнителна документация

 1. Scala
 2. Akka
 3. sbt
 4. Configuration
 5. Logback

§Hacking Play

 1. Building Play from source
 2. 3rd Party Tools
 3. Repositories
 4. Issue tracker
 5. Contributor guidelines
 6. Documentation guidelines
 7. Translating Documentation
 8. Работа с Git

§За Play

 1. Play философията
 2. Play User Groups

§Модули и плъгини

 1. Temporary modules directory

Next: Getting started


Found an error in this documentation? The source code for this page can be found here. After reading the documentation guidelines, please feel free to contribute a pull request.