Documentation

§Настройка на предпочитаната среда за разработка (IDE)

Да се работи с Play е лесно. Дори не е нужна специална среда за разработка, защото Play автоматично компилира и обновява промените, които правите по файловете с изходен код, така че можете да използвате и обикновен текстов редактор.

Все пак използването на модерни среди за разработка за Java или Scala ви носи предимства като автоматично допълване на думите, компилация на място, рефакторизиране и дебъгване.

§Eclipse

§Генериране на конфигурацията

Play има команда за улесняване на конфигурацията на Eclipse. За да преобразувате едно Play приложение в работещ проект под Eclipse, използвайте командата eclipse:

[my-first-app] $ eclipse

Ако искате да вземете и наличните библиотеки с изходен код (това ще отнеме повече време, а и някои от тях може да липсват):

[my-first-app] $ eclipse with-source=true

Забележете, че ако използвате под-проекти, трябва да декларирате skipParents съответно в build.sbt:

import com.typesafe.sbteclipse.core.EclipsePlugin.EclipseKeys

EclipseKeys.skipParents in ThisBuild := false

или в play конзолата напишете:

[my-first-app] $ eclipse skip-parents=false

Освен това, ако не искате компилацията да се включи преди извикването на eclipse, тогава просто добавете това към настройките:

EclipsePlugin.EclipseKeys.preTasks := Seq()

След това трябва да импортиране приложението в Workspace-а чрез менюто File/Import/General/Existing project… (първо компилирайте проекта).

За да дебъгвате стартирайте приложението чрез activator -jvm-debug 9999 run и в Eclipse изберете Debug As, Debug Configurations от контекстното меню на проекта. В диалоговия прозорец Debug Configurations натиснете с десен бутон върху Remote Java Application и изберете New. Променете Port на 9999 и натиснете Apply. Сега можете да натиснете Debug, за да се свържете със стартираното приложение. Ако спрете дебъг-сесията това няма да спре сървъра.

Съвет: Можете да стартирате приложението си чрез ~run, за да включите директната компилация при промяна на файла. По този начин scala темплейт файловете биват автоматично разпознати, когато създадете нов темплейт във view и автоматично компилирани, когато файлът бъде променен. Ако използвате само run, тогава трябва да обновите страницата в браузера (Refresh).

Ако правите някакви важни промени по приложенито ви, като например промяна на classpath, използвайте eclipse командата, за да генерирате конфигурационните файлове отново.

Съвет: Не публикувайте конфигурационните файлове на Eclipse, когато работите в екип!

Генерираните конфигурационни файлове съдържат абсолютни референции към специфичната за вас инсталация. Когато работите в екип всеки разработчик трябва да държи конфигурационните файлове на Eclipse при себе си.

§IntelliJ

Intellij IDEA ви дава възможност да създавате Play приложения без да използвате терминала. Няма нужда да конфигурирате каквото и да било извън средата за разработка, SBT build tool се грижи за изтеглянето на подходящите библиотеки, разкриването на зависимости и създаването на проекта.

Преди да започнете да създавате Play приложения с IntelliJ IDEA се уверете, че актуалните плъгини за Scala (ако разработвате със Scala) и Play 2 са активирани в IntelliJ IDEA.

За да създадете Play приложение:

IntelliJ IDEA ще създаде празно приложение с SBT.

Можете и да импортирате вече съществуващ Play проект.

За да импортирате Play проект:

Проверете структурата на проекта, уверете се, че необходимите зависимости са изтеглени.
Можете да използвате асистентите при писане на код, навигация и функциите за анализиране на код.

Можете да стартирате създаденото приложение и да видите резултата в браузера http://localhost:9000.

За да стартирате Play приложение:
- В project областта, натиснете с десен бутон върху приложението.
- От контекстното меню изберете Run Pla2 App.

Можете да стартирате дебъг сесия за всяко Play приложение чрез стандартните Run/Debug Configuration настройки.

За по-детайлна информация, вижте Play Framework 2.x урока тук:

http://confluence.jetbrains.com/display/IntelliJIDEA/Play+Framework+2.0

§Netbeans

§Генериране на конфигурацията

За момента Play не поддържа генериране на Netbeans проекти.

§ENSIME

§Инсталиране на ENSIME

Следвайте инструкциите за инсталация на https://github.com/ensime/ensime-emacs

§Генериране на конфигурацията

Редактирайте файла project/plugins.sbt и добавете следния ред (първо проверете на https://github.com/ensime/ensime-sbt за най-новата версия на плъгина):

addSbtPlugin("org.ensime" % "ensime-sbt" % "0.1.5-SNAPSHOT")

Стартирайте Play:

$ activator

Напишете ‘ensime generate’ в play конзолата. Плъгинът ще генерира един .ensime файл в основата на Play проекта.

$ [MYPROJECT] ensime generate
[info] Gathering project information...
[info] Processing project: ProjectRef(file:/Users/aemon/projects/www/MYPROJECT/,MYPROJECT)...
[info] Reading setting: name...
[info] Reading setting: organization...
[info] Reading setting: version...
[info] Reading setting: scala-version...
[info] Reading setting: module-name...
[info] Evaluating task: project-dependencies...
[info] Evaluating task: unmanaged-classpath...
[info] Evaluating task: managed-classpath...
[info] Updating {file:/Users/aemon/projects/www/MYPROJECT/}MYPROJECT...
[info] Done updating.
[info] Evaluating task: internal-dependency-classpath...
[info] Evaluating task: unmanaged-classpath...
[info] Evaluating task: managed-classpath...
[info] Evaluating task: internal-dependency-classpath...
[info] Compiling 5 Scala sources and 1 Java source to /Users/aemon/projects/www/MYPROJECT/target/scala-2.9.1/classes...
[info] Evaluating task: exported-products...
[info] Evaluating task: unmanaged-classpath...
[info] Evaluating task: managed-classpath...
[info] Evaluating task: internal-dependency-classpath...
[info] Evaluating task: exported-products...
[info] Reading setting: source-directories...
[info] Reading setting: source-directories...
[info] Reading setting: class-directory...
[info] Reading setting: class-directory...
[info] Reading setting: ensime-config...
[info] Wrote configuration to .ensime

§Стартиране на ENSIME

От Emacs, стартирайте M-x ensime и следвайте инструкциите на екрана.

Това е всичко. Сега трябва да имате работеща проверка на типовете, допълване и т.н. Забележете, че ако добавяте нови библиотеки към play проекта, ще се наложи да извикате “ensime generate” отново и да рестартирате ENSIME.

§Повече информация

Вижте ENSIME README на https://github.com/ensime/ensime-emacs.
Ако имате въпроси, пишете на групата ensime на https://groups.google.com/forum/?fromgroups=#!forum/ensime.

§Всики Scala плъгини, ако са нужни

Scala е по-нов език за програмиране, така че функционалността се предлага под формата на плъгини, а не в основата на средите за разработка.

 

Напред:

Play уроци

Next: Anatomy of a Play application


Found an error in this documentation? The source code for this page can be found here. After reading the documentation guidelines, please feel free to contribute a pull request.