Documentation

§Инсталация на Play

§Предпоставки

За да стартирате Play framework-а ви трябва JDK 6 или по-нова версия.

Ако използвате MacOS, Java е вградена. Ако използвате Linux, уверете се, че използвате или Sun JDK, или OpenJDK (а не gcj, което е Java командата по подразбиране при много Linux дистрибуции). Ако използвате Windows просто изтеглете и инсталирайте най-новата JDK версия.

Уверете се, че java and javac командите са достъпни в цялата система (можете да проверите това като напишете java -version и javac -version в командния прозорец).

§Инсталация на Activator-а

Play се разпространява чрез т.нар. Typesafe Activator. Typesafe Activator provides the build tool (sbt) that Play is built on, and also provides many templates and tutorials to help get you started with writing new applications.

Изтеглете най-новата версия на Activator-а и екстрахирайте архива в директория, за която има права за четене и писане. (При стартирането на activator се създават някои файлове в директорията, така че не инсталирайте в /opt, /usr/local или на подобни места, които изискват специални права за достъп.)

§Добавяне на activator script-а към PATH променливата

За улеснение е добре да добавите инсталационната директория на Activator-а към системната променлива PATH. При UNIX системите това обикновено става така:

export PATH=/path/to/activator:$PATH

Под Windows трябва да промените глобалните системни променливи: добавете директорията към PATH променливата и не използвайте директория с интервали в името.

Под UNIX се уверете, че скриптът activator е изпълняем.

Ако се налага, използвайте:

chmod a+x /path/to/activator

Ако сте зад прокси-сървър се уверете, че това е дефинирано: set HTTP_PROXY=http://<host>:<port> под Windows или export HTTP_PROXY=http://<host>:<port> под UNIX.

§Уверете се, че командата activator съществува

От терминала стартирайте командата activator -help.

$ activator -help

Ако всичко е инсталирано по ред ще видите помощния екран:

Вече сте готови да създадете ново Play приложение.

Напред: Създаване на ново приложение

Next: Creating a new application


Found an error in this documentation? The source code for this page can be found here. After reading the documentation guidelines, please feel free to contribute a pull request.