Documentation

§Използване на Play конзолата

§Стартиране на конзолата

Play конзолата е конзола за разработка, базирана на sbt, която ви дава възможност да управлявате целия цикъл на разработка на едно Play приложение.

За да стартирате Play конзолата отидете в директорията на проекта ви и стартирайте Activator-а:

$ cd my-first-app
$ activator

§Получаване на помощ

Използвайте командата help, за да видите основна помощна информация за наличните команди. Можете да направите това и с конкретна команда, за да получите информация за командата:

[my-first-app] $ help run

§Стартиране на сървъра в модус за разработка

За да стартирате приложението в модус за разработка използвайте командата run:

[my-first-app] $ run

Докато сте в този модус сървърът е стартиран с включен режим на автоматично презареждане, което означава, че за всяка заявка Play ще провери проекта и ще компилира необходимия код. Ако е нужно, приложението ще бъде рестартирано автоматично.

Ако има някакви грешки при компилация, ще видите резултата от компилацията директно в браузера:

За да спрете сървъра, натиснете Crtl+D, което ще ви върне към Play конзолата.

§Компилация

С Play можете да компилирате приложението си и без да стартирате сървъра. Просто използвайте командата compile:

[my-first-app] $ compile

§Стартиране на интерактивната конзола

Напишете console, за да влезете в интерактивната Scala конзола, която ви позволява да тествате кода си интерактивно:

[my-first-app] $ console

За да стартирате приложение от scala конзолата (например за да имате достъп до базата данни):

scala> new play.core.StaticApplication(new java.io.File("."))

§Дебъгване

Play може да стартира JPDA порт за дебъгване, когато се стартира конзолата. След това можете да се свържете с някой Java debugger. Използвайте командата activator -jvm-debug <port>, за да направите това:

$ activator -jvm-debug 9999

Ако JPDA порт е налице, JVM ще обозначи това при стартиране:

Listening for transport dt_socket at address: 9999

§Използване на sbt функционалности

Play конзолата е съвсем нормална sbt конзола, така че можете да използвате sbt функционалности като triggered execution.

Използвайте например ~ compile

[my-first-app] $ ~ compile

Компилацията ще се задейства всеки път, когато промените файл с изходен код.

Ако използвате ~ run

[my-first-app] $ ~ run

компилацията ще бъде задействана докато сървърът работи.

Можете да използвате и ~ test, за да тествате проекта си непрекъснато при всяко промяна на файл с код:

[my-first-app] $ ~ test

§Директно използване на play командите

Можете да стартирате командите и без да влизате в Play конзолата. Напишете например activator run:

$ activator run
[info] Loading project definition from /Users/jroper/tmp/my-first-app/project
[info] Set current project to my-first-app (in build file:/Users/jroper/tmp/my-first-app/)

--- (Running the application from SBT, auto-reloading is enabled) ---

[info] play - Listening for HTTP on /0:0:0:0:0:0:0:0:9000

(Server started, use Ctrl+D to stop and go back to the console...)

Приложението стартира директно. Когато спрете сървъра чрез Ctrl+D ще се върнете към терминала.

Напред: Настройка на предпочитаната среда за разработка (IDE)

Next: Setting-up your preferred IDE


Found an error in this documentation? The source code for this page can be found here. After reading the documentation guidelines, please feel free to contribute a pull request.