Documentation

§Play уроци

Много от Activator темплейтите съдържат уроци, които ви насочват към създаването на приложение, изполвайки технологиите от темплейта.

Пълният списък от темплейти може да бъде намерен в Activator UI.

Освен това темплейтите биват публикувани на страницата на Typesafe; пълният спикък с официалните и допринесените от Play общността темплейти може да бъде намерен тук.

Директорията с темплейти позволява да се разглеждат темплейтите, да се преглеждат уроците към тях и дори да се изтеглят готови пакети, с които може да се работи.

Някои уроци, които препоръчваме:

Напред:

Play за Scala разработчици
Play за Java разработчици

Next: Play Modules


Found an error in this documentation? The source code for this page can be found here. After reading the documentation guidelines, please feel free to contribute a pull request.