Documentation

§Bir Play uygulamasının anatomisi

§Standart uygulama düzeni

Bir Play uygulamasının düzeni bir şeyleri olabildiğince basit tutmak için standartlaştırılmıştır . İlk başarılı derlemenin ardından, standart bir Play uygulaması şu şekilde görünür:

app           → Uygulama kaynakları
 └ assets        → Derlenmiş kaynaklar
  └ stylesheets    → Tipik LESS CSS kaynakları
  └ javascripts    → Tipik CoffeeScript kaynakları
 └ controllers      → Uygulama kontrolörleri
 └ models        → Uygulama iş katmanı
 └ views         → Şablonlar
build.sbt        → Uygulama kurulum betiği
conf           → Yapılandırma dosyaları ve diğer derlenmemiş kaynaklar (sınıfyolu üzerind)
 └ application.conf   → Ana yapılandırma dosyası
 └ routes        → Rota tanımlama
public          → Açık varlıklar
 └ stylesheets      → CSS dosyaları
 └ javascripts      → Javascript dosyaları
 └ images        → Görüntü dosyaları
project         → sbt yapılandırma dosyaları
 └ build.properties   → sbt projesi için belirteç
 └ plugins.sbt      → Beyanı dahil olmak üzere Play için sbt eklentileri
lib           → Yönetilmemiş kütüphane bağımlılıkları
logs           → Standart günlük klasörü
 └ application.log    → Varsayılan günlük dosyası
target          → Oluşturulmuş sayfalar
 └ scala-2.10.0      
  └ cache       
  └ classes      → Derlenmiş sınıf dosyaları
  └ classes_managed  → Yönetilen sınıf dosyaları (şablonlar, ...)
  └ resource_managed  → Yönetilen kaynaklar (less, ...)
  └ src_managed    → Oluşturulmuş kaynaklar (şablonlar, ...)
test           → Fonksiyonel veya birim testler için kaynak klasörü

§app/ Dizini

app dizini tüm çalıştırılabilir artifaktları içerir: Java ve Scala kaynak kodu, şablonlar ve derlenmiş varlık’ kaynakları.

app dizininde üç standart paket bulunur, her bir bileşen MVC yazılım deseninin bir parçasıdır:

Tabiki kendi paketlerinizi ekleyebilirsiniz, örneğin bir app/utils paketi.

Note that in Play, the controllers, models and views package name conventions are now just that and can be changed if needed (such as prefixing everything with com.yourcompany).

There is also an optional directory called app/assets for compiled assets such as LESS sources and CoffeeScript sources.

§public/ dizini

Resources stored in the public directory are static assets that are served directly by the Web server.

This directory is split into three standard sub-directories for images, CSS stylesheets and JavaScript files. You should organize your static assets like this to keep all Play applications consistent.

In a newly-created application, the /public directory is mapped to the /assets URL path, but you can easily change that, or even use several directories for your static assets.

§conf/ dizini

conf dizini uygulamanın konfigürasyon dosyalarını barındırır. İki tane konfigürasyon dosyası vardır:

If you need to add configuration options that are specific to your application, it’s a good idea to add more options to the application.conf file.

If a library needs a specific configuration file, try to file it under the conf directory.

§lib/ dizini

The lib directory is optional and contains unmanaged library dependencies, ie. all JAR files you want to manually manage outside the build system. Just drop any JAR files here and they will be added to your application classpath.

§build.sbt dosyası

Your project’s main build declarations are generally found in build.sbt at the root of the project. .scala files in the project/ directory can also be used to declare your project’s build.

§project/ dizini

project dizini sbt oluşturma tanımlarını içerir:

§target/ dizini

The target directory contains everything generated by the build system. It can be useful to know what is generated here.

§Tipik .gitignore dosyası

Generated folders should be ignored by your version control system.Bir Play uygulaması için tipik .gitignore dosyası:

logs
project/project
project/target
target
tmp
dist
.cache

Sonraki: Play konsolunu kullanmak

Next: Play Tutorials