Documentation

You are viewing the documentation for the 2.3.x release series. The latest stable release series is 2.4.x.

§Dosya Yükleme

§Dosya yüklemeyi form içinde multipart/form-data kullanarak yapmak

Web uygulamalarında dosya yüklemek için standart yol, standart form verisi ile dosya eklerini karıştırmaya izin veren özel multipart/form-data şifrelenmiş form kullanmaktır. Not: form için HTTP yöntemi POST olmalıdır (GET değil).

HTML form yazarak başlayın:

@form(action = routes.Application.upload, 'enctype -> "multipart/form-data") {

  <input type="file" name="picture">

  <p>
    <input type="submit">
  </p>

}

upload aksiyonunu tanımlayalım:

public static Result upload() {
 MultipartFormData body = request().body().asMultipartFormData();
 FilePart picture = body.getFile("picture");
 if (picture != null) {
  String fileName = picture.getFilename();
  String contentType = picture.getContentType();
  File file = picture.getFile();
  return ok("File uploaded");
 } else {
  flash("error", "Missing file");
  return redirect(routes.Application.index());
 }
}

§Doğrudan dosya yükleme

Dosyaları sunucuya göndermenin diğer yolu, formdan Ajax kullanarak dosyaları asenkron yüklemektir. Bu durumda, istek gövdesi multipart/form-data olarak şifrelenmeyecektir fakat yalın dosya içeriğini içerecektir.

public static Result upload() {
 File file = request().body().asRaw().asFile();
 return ok("File uploaded");
}

Sonraki: SQL veritabanına erişim


Dokümantasyonun bu çevirisi Play ekibi tarafından yapılmamaktadır. Eğer bir hata bulduysanız, bu sayfanın kaynak kodu burada bulunmaktadır. Dokümantasyon yönergelerini okuduktan sonra lütfen katkı yapmaktan çekinmeyin.