Documentation

You are viewing the documentation for the 2.3.x release series. The latest stable release series is 2.4.x.

§Uygulama global ayarları

§Global nesnesi

Projenizde bir Global nesnesi tanımlamak uygulamanız için global ayarları yönetmenizi sağlar. Bu nesne varsayılan (boş) pakette tanımlanmalıdır ve GlobalSettings’i extend etmelidir.

import play.api._

object Global extends GlobalSettings {

}

İpucu: application.global yapılandırma ayarını kullanarak özel bir GlobalSettings gerçeklemesi de belirtebilirsiniz.

§Uygulama başlangıç ve bitiş olaylarına kanca atmak

Uygulama yaşam döngüsündeki olaylardan haberdar olmak için onStart ve onStop metotlarını override edebilirsiniz:

import play.api._

object Global extends GlobalSettings {

 override def onStart(app: Application) {
  Logger.info("Application has started")
 }

 override def onStop(app: Application) {
  Logger.info("Application shutdown...")
 }

}

§Uygulama hata sayfası belirtmek

Uygulamanızda bir exception oluştuğunda onError metodu çağrılır. Varsayılan davranış dahili framework hata sayfasını kullanmaktır:

import play.api._
import play.api.mvc._
import play.api.mvc.Results._
import scala.concurrent.Future

object Global extends GlobalSettings {

 override def onError(request: RequestHeader, ex: Throwable) = {
  Future.successful(InternalServerError(
   views.html.errorPage(ex)
  ))
 }

}

§Bulunmayan action’ları ve hataları ele almak

Eğer framework bir istek için bir Action bulamazsa onHandlerNotFound metodu çağrılır:

import play.api._
import play.api.mvc._
import play.api.mvc.Results._
import scala.concurrent.Future

object Global extends GlobalSettings {

 override def onHandlerNotFound(request: RequestHeader) = {
  Future.successful(NotFound(
   views.html.notFoundPage(request.path)
  ))
 }

}

Bir yönlendirme bulunduğunda fakat istek parametrelerini bağlamak mümkün olmadığında onBadRequest metodu çağrılır:

import play.api._
import play.api.mvc._
import play.api.mvc.Results._
import scala.concurrent.Future

object Global extends GlobalSettings {

 override def onBadRequest(request: RequestHeader, error: String) = {
  Future.successful(BadRequest("Bad Request: " + error))
 }

}

Sonraki: İsteklerde araya girmek


Dokümantasyonun bu çevirisi Play ekibi tarafından yapılmamaktadır. Eğer bir hata bulduysanız, bu sayfanın kaynak kodu burada bulunmaktadır. Dokümantasyon yönergelerini okuduktan sonra lütfen katkı yapmaktan çekinmeyin.