Documentation

You are viewing the documentation for the 2.3.x release series. The latest stable release series is 2.4.x.

§Bir SQL veri tabanına erişme

§JDBC bağlantı havuzlarını ayarlamak

Play JDBC bağlantı havuzlarını yönetmek için bir eklenti sağlar. İhtiyacınız kadar veritabanını ayarlayabilirsiniz.

Veritabanı eklentisini aktifleştirmek için inşa bağımlılıklarına jdbc ekleyin :

libraryDependencies += jdbc

Daha sonra conf/application.conf dosyasının içinde bir bağlantı havuzu ayarlamalısınız. Genel kabul, varsayılan JDBC veri kaynağı default olarak çağırılır ve uygun olan ayarlar db.default.driver, db.default.url şeklindedir.

Eğer bir şeyler doğru bir şekilde ayarlanmamış ise doğrudan tarayıcınız üzeriden haberdar edilirsiniz:

Not: Muhtemelen JDBC URL ayar değeri için çift tırnak kullanmanız gerekecek, çünkü ‘:’ ayarlama söz diziminde rezerve edilmiş bir karakterdir.

§H2 veri tabanı motoru bağlantı özellikleri

# Default database configuration using H2 database engine in an in-memory mode
db.default.driver=org.h2.Driver
db.default.url="jdbc:h2:mem:play"
# Default database configuration using H2 database engine in a persistent mode
db.default.driver=org.h2.Driver
db.default.url="jdbc:h2:/path/to/db-file"

H2 veritabanı için detaylı bağlantıları H2 Veri Tabanı Motoru Kopya Kağıtı içinde bulabilirsiniz.

§SQLite veri tabanı motoru bağlantı özellikleri

# Default database configuration using SQLite database engine
db.default.driver=org.sqlite.JDBC
db.default.url="jdbc:sqlite:/path/to/db-file"

§PostgreSQL veri tabanı motoru bağlantı özellikleri

# Default database configuration using PostgreSQL database engine
db.default.driver=org.postgresql.Driver
db.default.url="jdbc:postgresql://database.example.com/playdb"

§MySQL veri tabanı motoru bağlantı özellikleri

# Default database configuration using MySQL database engine
# Connect to playdb as playdbuser
db.default.driver=com.mysql.jdbc.Driver
db.default.url="jdbc:mysql://localhost/playdb"
db.default.user=playdbuser
db.default.password="a strong password"

§SQL ifadelerini konsolda nasıl görülür?

db.default.logStatements=true
logger.com.jolbox=DEBUG // for EBean

§Çeşitli veri kaynakları nasıl ayarlanır

# Orders database
db.orders.driver=org.h2.Driver
db.orders.url="jdbc:h2:mem:orders"

# Customers database
db.customers.driver=org.h2.Driver
db.customers.url="jdbc:h2:mem:customers"

§JDBC Sürücüsünü ayarlamak

Play içerisinde hali hazır olarak sadece bir H2 veri tabanı sürücüsü ile gelmektedir. Sonuç olarak, üretime çıkarken veri tabanınızın sürücüsünü bağımlıklık olarak eklemeniz gerekecek.

Örneğin, eğer MySQL5 kullanıyorsanız, bağlantı için bir bağımlılık ekleniz gerekir:

libraryDependencies += "mysql" % "mysql-connector-java" % "5.1.27"

Yada eğer sürücü depolarda bulunamazsa sürücüyü projenizin içine, lib klasörüne yönetilmeyen bağımlılıklar olarak koyabilirsiniz.

§JDBC veri kaynağına erişmek

play.api.db paketi ayarlanmış veri kanyaklarına erişimi sağlar:

import play.api.db._

val ds = DB.getDataSource()

§Bir JDBC bağlantısı edinme

JDBC bağlantısı edinmenin çeşitli yolları vardır. Bunu en basit yolu:

val connection = DB.getConnection()

Aşağıdaki kod çok basit bir JDBC örneğidir, MySQL 5.* ile çalışır:

package controllers
import play.api.Play.current
import play.api.mvc._
import play.api.db._

object Application extends Controller {

 def index = Action {
  var outString = "Number is "
  val conn = DB.getConnection()
  try {
   val stmt = conn.createStatement
   val rs = stmt.executeQuery("SELECT 9 as testkey ")
   while (rs.next()) {
    outString += rs.getString("testkey")
   }
  } finally {
   conn.close()
  }
  Ok(outString)
 }

}

Tabii ki bazı noktalarda açılan bağlantıyı bağlantı havuzuna göndermek için close() ile kapatmalıyız. Bunu başka yolu ise Play bağlantı kapatmayı sizin için yönetir:

// access "default" database
DB.withConnection { conn =>
 // do whatever you need with the connection
}

Varsayılan veri tabanından başka bir veri tabanı için:

// access "orders" database instead of "default"
DB.withConnection("orders") { conn =>
 // do whatever you need with the connection
}

Bağlantı bloğun sonunda otomatik olarak kapanır.

İpucu: Her bir Statement ve ResultSet bağlantının doğru kapatılacağı gerekliliği ile oluşturulmuştur.

Bağlantının auto-commit özelliğinin false olması ve blok için bir işlem için:

DB.withTransaction { conn =>
 // do whatever you need with the connection
}

Sonraki: Veritabanına erişmek için Anorm kullanmak


Dokümantasyonun bu çevirisi Play ekibi tarafından yapılmamaktadır. Eğer bir hata bulduysanız, bu sayfanın kaynak kodu burada bulunmaktadır. Dokümantasyon yönergelerini okuduktan sonra lütfen katkı yapmaktan çekinmeyin.