Documentation

You are viewing the documentation for the 2.3.x release series. The latest stable release series is 2.4.x.

§Diğer veritabanı kütüphaneleri ile entegrasyon

Play ile istediğiniz SQL veritabanı erişim katmanını kullanabilir ve play.api.db.DB yardımcısından kolayca bir Connection ya da Datasource elde edebilirsiniz.

§ScalaQuery ile entegrasyon

Buradan hareketle bir JDBC veri kaynağına ihtiyaç duyan herhangi bir JDBC erişim katmanı ile entegre olabilirsiniz. Örnek olarak ScalaQuery ile entegre olmak için:

import play.api.db._
import play.api.Play.current

import org.scalaquery.ql._
import org.scalaquery.ql.TypeMapper._
import org.scalaquery.ql.extended.{ExtendedTable => Table}

import org.scalaquery.ql.extended.H2Driver.Implicit._

import org.scalaquery.session._

object Task extends Table[(Long, String, Date, Boolean)]("tasks") {

 lazy val database = Database.forDataSource(DB.getDataSource())

 def id = column[Long]("id", O PrimaryKey, O AutoInc)
 def name = column[String]("name", O NotNull)
 def dueDate = column[Date]("due_date")
 def done = column[Boolean]("done")
 def * = id ~ name ~ dueDate ~ done

 def findAll = database.withSession { implicit db:Session =>
   (for(t <- this) yield t.id ~ t.name).list
 }

}

§Veri kaynağını JNDI üzerinden sunmak

Bazı kütüphaneler Datasource referansını JNDI üzerinden almayı beklerler. Play tarafından yönetilen herhangi bir veri kaynağını şu yapılandırmayı conf/application.conf içine ekleyerek JNDI üzerinden sunabilirsiniz:

db.default.driver=org.h2.Driver
db.default.url="jdbc:h2:mem:play"
db.default.jndiName=DefaultDS

Sonraki: Önbelleği kullanmak


Dokümantasyonun bu çevirisi Play ekibi tarafından yapılmamaktadır. Eğer bir hata bulduysanız, bu sayfanın kaynak kodu burada bulunmaktadır. Dokümantasyon yönergelerini okuduktan sonra lütfen katkı yapmaktan çekinmeyin.