Documentation

You are viewing the documentation for the 2.3.x release series. The latest stable release series is 2.4.x.

§Şablon motoruna özel bir biçim için destek kazandırmak

Yerleşik şablon motoru yaygın şablon biçimlerini (HTML, XML vb.) destekler; ama ihtiyaç duyarsanız kendi biçimleriniz için kolayca destek kazandırabilirsiniz. Bu sayfa özel bir biçimi desteklemek için takip edilmesi gereken adımları özetler.

§Şablonlama işlemine genel bakış

Şablon motoru bir şablonun statik ve dinamik içerik kısımlarını birleştirerek sonucunu üretir. Örneğin aşağıdaki şablonu inceleyelim:

foo @bar baz

Bu şablon bir dinamik parça (bar) etrafında iki statik parçadan (foo  and  baz) oluşur. Şablon motoru bu parçaları bir araya getirerek sonucunu üretir. Aslında, cross-site scripting saldırılarını önlemek için, barın değeri sonucun geri kalanına eklenmeden önce kurtarılabilir. Bu kurtarma işlemi biçime özeldir: Örneğin HTML’de “<” işaretini “&lt;” ile değiştirmek istersiniz.

Şablon motoru bir şablon dosyasına hangi biçimin karşılık geldiğini nasıl anlar? O dosyanın uzantısına bakarak: Örneğin .scala.html ile bitiyorsa bu dosyaya HTML biçimini ilişkilendirir.

Özetle, kendi şablon biçiminizi oluşturmak için aşağıdaki adımları yerine getirmelisiniz:

§Bir biçimi oluşturmak

Sırayla, statik ve dinamik şablon parçalarını bir araya getirmede kullanılacak A raw(String text) ve A escape(String text) metodlarını içeren play.twirl.api.Format<A> arayüzünü uygulayın (implement edin).

Biçimin tür parametresi A şablon sunumunun sonuç türünü tanımlar, örneğin bir HTML şablonu için Html. Bu tür parçaların nasıl bir araya getirileceğini tanımlayan play.twirl.api.Appendable<A> trait’inin bir alt türü olmak zorundadır.

Kolaylık için, Play, play.twirl.api.Appendable<A>’ı uygulayan, StringBuilder kullanarak kendi sonucunu üreten ve play.twirl.api.Content arayüzünü uygulayarak Play’in onu nasıl bir HTTP yanıt gövdesi olarak serialize edeceğini tanımlayan play.twirl.api.BufferedContent<A> soyut sınıfını sağlar.

Kısaca, iki sınıf yazmanız gerekir: sonucu tanımlayan (play.twirl.api.Appendable<A>ı uygulayan) ve metin bir araya getirme işlemini tanımlayan (play.twirl.api.Format<A>ı uygulayan). Örneğin, HTML biçimi şöyle tanımlanmıştır:

public class Html extends BufferedContent<Html> {
 public Html(StringBuilder buffer) {
  super(buffer);
 }
 String contentType() {
  return "text/html";
 }
}

public class HtmlFormat implements Format<Html> {
 Html raw(String text: String) { … }
 Html escape(String text) { … }
 public static final HtmlFormat instance = new HtmlFormat(); // Yapı işlemi biçime statik bir referansa ihtiyaç duyar (sonraki bölüme bakınız).
}

§Biçime bir dosya uzantısı ilişkilendirmek

Şablonlar, yapı işlemi tarafından tüm uygulama kaynağını derlemeden hemen önce .scala dosyalarına derlenirler. TwirlKeys.templateFormats anahtarı, dosya uzantıları ve şablon biçimleri arasındaki ilişkiyi tanımlayan Map[String, String] türünde bir sbt ayarıdır. Örneğin Play’ın kendi HTML biçim uygulamanızı kullanmasını isterseniz, .scala.html dosyalarını sizin özel my.HtmlFormat biçiminiz ile ilişkilendirebilmek için aşağıdaki kodu yapı dosyanıza yazmanız gerekir:

TwirlKeys.templateFormats += ("html" -> "my.HtmlFormat.instance")

Okun sağ tarafının play.twirl.api.Format<?> türünde statik bir değerin tam nitelikli adını içermesi gerektiğini unutmayın.

Sonraki: HTTP form gönderimi ve doğrulaması


Dokümantasyonun bu çevirisi Play ekibi tarafından yapılmamaktadır. Eğer bir hata bulduysanız, bu sayfanın kaynak kodu burada bulunmaktadır. Dokümantasyon yönergelerini okuduktan sonra lütfen katkı yapmaktan çekinmeyin.