Documentation

You are viewing the documentation for the 2.3.x release series. The latest stable release series is 2.4.x.

§Scala şablonları yaygın kullanım senaryoları

Şablonlar, aslında basit birer fonksiyon olduklarından, istediğiniz şekilde birleştirilebilirler. Aşağıda bazı yaygın kullanım senaryosu örnekleri bulunuyor.

§Yerleşim

Ana yerleşim şablonu olarak kullanacağımız bir views/main.scala.html şablonu tanımlayalım:

@(title: String)(content: Html)
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <title>@title</title>
 </head>
 <body>
  <section class="content">@content</section>
 </body>
</html>

Gördüğünüz gibi bu şablon iki parametre alıyor: bir başlık ve HTML içerik bloğu. Artık bu şablonu başka bir views/Application/index.scala.html şablonundan kullanabiliriz:

@main(title = "Home") {

 <h1>Home page</h1>

}

Not: Bazen @main(title = "Home") gibi isimlendirilmiş parametreler kullandığımız halde bazen @main("Home") şeklinde kullanıyoruz. Sizin durumunuza en uygun olanı seçmekte özgürsünüz.

Bazı durumlarda sidebar ya da breadcrumb için diğer bir sayfaya-özel içerik bloğuna ihtiyacınız olabilir. Bunu fazladan bir parametre ile sağlayabilirsiniz:

@(title: String)(sidebar: Html)(content: Html)
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <title>@title</title>
 </head>
 <body>
  <section class="sidebar">@sidebar</section>
  <section class="content">@content</section>
 </body>
</html>

Bunu daha önceden yazdığımız ‘index’ şablonundan kullanmak için:

@main("Home") {
 <h1>Sidebar</h1>

} {
 <h1>Home page</h1>

}

Ya da sidebar bloğunu ayrıca tanımlayabiliriz:

@sidebar = {
 <h1>Sidebar</h1>
}

@main("Home")(sidebar) {
 <h1>Home page</h1>

}

§Tag’ler (yalnızca birer fonksiyonlar, değil mi?)

Bir HTML uyarısı gösteren basit bir views/tags/notice.scala.html tag yazalım:

@(level: String = "error")(body: (String) => Html)

@level match {

 case "success" => {
  <p class="success">
   @body("green")
  </p>
 }

 case "warning" => {
  <p class="warning">
   @body("orange")
  </p>
 }

 case "error" => {
  <p class="error">
   @body("red")
  </p>
 }

}

Şimdi de bunu başka bir şablondan kullanalım:

@import tags._

@notice("error") { color =>
 Oops, something is <span style="color:@color">wrong</span>
}

§Şablon dahil etme

Yine çok özel bir durum yok. Herhangi bir şablonu istediğiniz gibi çağırabilirsiniz (aslında herhangi bir yerden gelen herhangi bir fonksiyonu):

<h1>Home</h1>

<div id="side">
 @common.sideBar()
</div>

§moreScripts ve moreStyles eşlenikleri

Eski moreScripts ve moreStyles eşleniklerini (Play! 1.x’te olduğu gibi) tanımlamak için ana şablonda aşağıdaki gibi bir değişken tanımlayabilirsiniz:

@(title: String, scripts: Html = Html(""))(content: Html)

<!DOCTYPE html>

<html>
  <head>
    <title>@title</title>
    <link rel="stylesheet" media="screen" href="@routes.Assets.at("stylesheets/main.css")">
    <link rel="shortcut icon" type="image/png" href="@routes.Assets.at("images/favicon.png")">
    <script src="@routes.Assets.at("javascripts/jquery-1.7.1.min.js")" type="text/javascript"></script>
    @scripts
  </head>
  <body>
    <div class="navbar navbar-fixed-top">
      <div class="navbar-inner">
        <div class="container">
          <a class="brand" href="#">Movies</a>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="container">
      @content
    </div>
  </body>
</html>

Ve fazladan script isteyen bir şablonda aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz:

@scripts = {
  <script type="text/javascript">alert("hello !");</script>
}

@main("Title",scripts){

  Burada HTML içerik yer alıyor ...

}

Fazladan script ihtiyacı olmayan bir şablonda ise kullanım aşağıdaki gibidir:

@main("Title"){

  Burada HTML içerik yer alıyor ...

}

Sonraki: Özel format ekleme


Dokümantasyonun bu çevirisi Play ekibi tarafından yapılmamaktadır. Eğer bir hata bulduysanız, bu sayfanın kaynak kodu burada bulunmaktadır. Dokümantasyon yönergelerini okuduktan sonra lütfen katkı yapmaktan çekinmeyin.