Documentation

§İnşa Sistemi

Play inşa sistemi, Scala ve Java projeleri için yüksek performanslı ve birleşik bir inşa sistemi olan sbt’yi kullanır. sbt’yi inşa sistemimiz olarak kullanmak bu sayfada açıklanan bazı gereksinimleri beraberinde getirir.

§Play uygulama dizin yapısı

Çoğu insan Play’e activator new foo komutuyla başlar, bu da aşağıdaki gibi bir dizin yapısı üretir:

Şimdilik, /build.sbt dosyası ve /project dizini ile ilgileneceğiz.

§/build.sbt dosyası

activator new foo komutunu kullandığınızda, inşa açıklama dosyası, /build.sbt, bu şekilde üretilecektir:

name := "foo"

version := "1.0-SNAPSHOT"

libraryDependencies ++= Seq(
  jdbc,
  anorm,
  cache
)

lazy val root = (project in file(".")).enablePlugins(PlayScala)

name satırı uygulamanızın adını tanımlar ve uygulamanızın kök dizininin adıyla aynı olacaktır. Kök dizin adı, activator new komutuyla birlikte verdiğiniz argümandan çıkarılır.

version satırı uygulamanızın versiyonunu belirler. Bu da inşa sisteminizin ürettiği artifact’lerin isminde kullanılacaktır.

libraryDependencies satırı uygulamanızın bağımlı olduğu kütüphaneleri belirtir. Aşağıda bununla ilgili daha detaylı bilgiyi bulabilirsiniz.

SBT’yi Java veya Scala için yapılandırmak için PlayJava veya PlayScala eklentilerini kullanmalısınız.

§İnşa için Scala’yı kullanmak

Activator aynı zamanda projenizin project dizinindeki scala dosyalarından da inşa gereksinimlerini kurabilir. Tavsiye edilen uygulama build.sbt’yi kullanmaktır ama bazı durumlarda scala’yı doğrudan kullanmak da gerekebilir. Kendinizi bu durumda bulursanız, örneğin eski bir projeyi aktarırken, işte birkaç yararlı import yönergesi:

import sbt._
import Keys._
import play.Play.autoImport._
import PlayKeys._

autoImport’u gösteren satır bir sbt eklentisinin otomatik olarak açıklanmış özelliklerini import etme anlamına gelir. Aynı satırlarda, eğer bir sbt-web eklentisini import ediyorsanız şöyle de yapabilirsiniz:

import com.typesafe.sbt.less.autoImport._
import LessKeys._

§/project dizini

Projenizi inşa etmeye dair her şey uygulama dizininizdeki /project dizininde saklanır. Bu bir sbt gerekliliğidir. Bu dizin içinde, iki dosya vardır:

§SBT için Play eklentisi (/project/plugins.sbt)

Play konsolu ve canlı yeniden yükleme gibi onun tüm geliştirme özellikleri bir SBT eklentisi aracılığıyla uygulanır. Bu eklenti /project/plugins.sbt dosyasında kayıt edilir:

addSbtPlugin("com.typesafe.play" % "sbt-plugin" % playVersion) // where version is the current Play version, i.e.  "2.3.0" 

Unutmayın ki Play versiyonunu değiştirdiğinizde build.properties ve plugins.sbt dosyaları manuel olarak güncellenmelidir.

§Bağımlılıklar ve çözümleyiciler eklemek

Bağımlılıklar eklemek aşağıdaki zentasks Java inşa dosyası örneğinde gösterildiği kadar kolaydır:

name := "zentask"

version := "1.0"

libraryDependencies ++= Seq(javaJdbc, javaEbean)     

lazy val root = (project in file(".")).enablePlugins(PlayJava)

İlave depolar eklemek için çözücüler eklemek de çok kolaydır:

resolvers += "Repository name" at "http://url.to/repository" 

Sonraki: SBT Ayarları Hakkında

Next: About sbt settings


Dokümantasyonun bu çevirisi Play ekibi tarafından yapılmamaktadır. Eğer bir hata bulduysanız, bu sayfanın kaynak kodu burada bulunmaktadır. Dokümantasyon yönergelerini okuduktan sonra lütfen katkı yapmaktan çekinmeyin.