Documentation

You are viewing the documentation for the 2.3.x release series. The latest stable release series is 2.4.x.

§H2 veritabanı

Bellek-içi H2 veritabanı geliştirme için çok kullanışlıdır çünkü evolution’larınız play yeniden başlatıldığında en baştan çalıştırılır. Eğer anorm kullanıyorsanız muhtemelen onun planladığınız üretim veritabanına yakın benzerlikte olmasına ihtiyaç duyarsınız. Belli bir veritabanına benzetmek istediğinizi H2’ye anlatabilmek için application.conf dosyanızdaki veritabanı url’ine bir parametre eklersiniz, örneğin:

db.default.url="jdbc:h2:mem:play;MODE=MYSQL"

§Hedef veritabanları

MySqlMODE=MYSQL
  • H2 uuid() fonksiyonuna sahip değildir. Yerine random_uuid() kullanabilirsiniz. Veya aşağıdaki kodu 1.sql dosyanıza ekleyin:
    CREATE ALIAS UUID FOR 
    "org.h2.value.ValueUuid.getNewRandom";
  • MySQL'deki metin karşılaştırması varsayılan olarak büyük küçük harfe duyarsızdır, oysa bu H2'de büyük küçük harfe duyarlıdır (diğer birçok veritabanındaki gibi). H2 büyük küçük harf duyarlılığını destekler, fakat SET IGNORECASE TRUE kullanarak ayrı olarak ayarlanmaya ihtiyaç duyar. Bu =, LIKE, REGEXP kullanılarak yapılan karşılaştırmaları etkiler.
DB2 MODE=DB2
Derby MODE=DERBY
HSQLDB MODE=HSQLDB
MS SQL MODE=MSSQLServer
Oracle MODE=Oracle
PostgreSQL MODE=PostgreSQL

§Bellek-içi VT’nın sıfırlanması önlemek

Eğer hiç bağlantı yoksa H2 veritabanınızı sıfırlar. Muhtemelen bunun olmasını istemezsiniz. Bunu önlemek için url’e DB_CLOSE_DELAY=-1 ekleyin (ayraç olarak noktalı virgül kullanın). Örneğin jdbc:h2:mem:play;MODE=MYSQL;DB_CLOSE_DELAY=-1

§H2 Tarayıcı

Veritabanınızın içeriğine play konsolunda h2-browser yazarak göz atabilirsiniz. Web tarayıcınızın içinde bir SQL tarayıcısı çalışacak.

§H2 Dokümantasyon

Daha fazla H2 dokümantasyonu kendi web sitesinde mevcuttur.


Dokümantasyonun bu çevirisi Play ekibi tarafından yapılmamaktadır. Eğer bir hata bulduysanız, bu sayfanın kaynak kodu burada bulunmaktadır. Dokümantasyon yönergelerini okuduktan sonra lütfen katkı yapmaktan çekinmeyin.