Documentation

You are viewing the documentation for the 2.3.x release series. The latest stable release series is 2.4.x.

§Play konsolunu kullanmak

§Konsolu başlatmak

Play konsolu, bir Play uygulamasının bütün hayat döngüsünü yönetmenizi sağlayan, sbt tabanlı bir geliştirme konsoludur.

Play konsolunu başlatmak için, projenizin dizinine geçin ve Activator’ı çalıştırın:

$ cd my-first-app
$ activator

§Yardım almak

Mevcut komutlar hakkında yardım almak için help komutunu kullanın. Aynı zamanda, bu komutu belirli bir komut ile beraber kullanarak bu komut hakkında bilgi edinebilirsiniz:

[my-first-app] $ help run

§Sunucuyu geliştirme modunda çalıştırmak

Mevcut uygulamayı geliştirme modunda çalıştırmak için runkomutunu kullanın:

[my-first-app] $ run

Bu modda, sunucu otomatik yenileme özelliği etkinleştirilmiş halde başlatılacaktır. Yani her bir istek için Play projenizi gözden geçirecek ve gereken kaynakları yeniden derleyecektir. Gerekli durumlarda uygulama otomatik olarak yeniden başlayacaktır.

Eğer bir derleme hatası varsa derlemenin sonucunu doğrudan tarayıcınızda göreceksiniz:

Sunucuyu durdurmak için, Crtl+D tuşlarını kullanın. Böylece Play konsoluna geri döneceksiniz.

§Derlemek

Aynı zamanda, Play ile sunucuyu çalıştırmadan uygulamanızı derleyebilirsiniz. Yalnızca compile komutunu kullanın:

[my-first-app] $ compile

§İnteraktif konsolu başlatmak

Kodunuzu etkileşimli olarak test etmenizi sağlanyan Scala konsoluna girmek için console yazın:

[my-first-app] $ console

Uygulamayı Scala konsolu içinde başlatmak için (örneğin veritabanına bağlanmak için):

scala> new play.core.StaticApplication(new java.io.File("."))

§Hata ayıklama

Konsolu başlatırken, Play’den bir JPDA hata ayıklama portu başlatmasını isteyebilirsiniz. Böylece bir Java hata ayıklayıcısıyla uygulamaya bağlanabilirsiniz. Bunu yapmak için activator -jvm-debug <port> komutunu kullanın:

$ activator -jvm-debug 9999

Bir JPDA portu uygun olduğu zaman, JVM açılışta bunun kaydını tutar:

Listening for transport dt_socket at address: 9999

§sbt özelliklerini kullanmak

Play konsolu aslında tipik bit sbt konsoludur. Yani triggered execution gibi sbt özelliklerini kullanabilirsiniz.

Örneğin, ~ compile’ı kullanmak

[my-first-app] $ ~ compile

Bir kaynak dosyasını her değiştirişinizde derleme tetiklenecektir.

~ run’ı kullanıyorsanız

[my-first-app] $ ~ run

Bir geliştirme sunucusu çalışırken tetiklenen derleme etkinleştirilecektir.

Bir kaynak dosyasını her değiştirdiğinizde projenizi devamlı olarak test etmek için aynı şeyi ~ test ile yapabilirsiniz:

[my-first-app] $ ~ test

§Play komutlarını doğrudan kullanmak

Play konsoluna girmeden, doğrudan da komutları çalıştrabilirsiniz. Örneğin, activator run komutunu girin:

$ activator run
[info] Loading project definition from /Users/jroper/tmp/my-first-app/project
[info] Set current project to my-first-app (in build file:/Users/jroper/tmp/my-first-app/)

--- (Running the application from SBT, auto-reloading is enabled) ---

[info] play - Listening for HTTP on /0:0:0:0:0:0:0:0:9000

(Server started, use Ctrl+D to stop and go back to the console...)

Uygulama hemen başlar. Ctrl+D tuşlarını kullanarak çıktığınızda işletim sistemi konsoluna düşersiniz.

Sonraki: Tercih ettiğiniz IDE'yi kurmak


Dokümantasyonun bu çevirisi Play ekibi tarafından yapılmamaktadır. Eğer bir hata bulduysanız, bu sayfanın kaynak kodu burada bulunmaktadır. Dokümantasyon yönergelerini okuduktan sonra lütfen katkı yapmaktan çekinmeyin.