Documentation

You are viewing the documentation for the 2.3.x release series. The latest stable release series is 2.4.x.

§Veri akımlarını reaktif olarak işlemek

§Enumerator’lar

Eğer iteratee girdinin tüketicisini ya da alıcısını ifade ediyorsa, Enumerator girdiyi verilen iteratee’ye gönderen kaynaktır. Adından da anlaşılacağı üzere iteratee’ye girdiyi sırayla verir ve nihayetinde iteratee’nin yeni durumunu döndürür. Enumerator’ın imzasından da bu görülebilir:

trait Enumerator[E] {

 /**
  * Bu Enumerator'ı bir Iteratee'ye uygula
  */
 def apply[A](i: Iteratee[E, A]): Future[Iteratee[E, A]]

}

Enumerator[E], Input[E] türünden bir girdi tüketen ve nihayetinde iteratee’nin yeni durumunu verecek olan bir Future[Iteratee[E,A]] döndüren bir Iteratee[E,A] alır.

Iteratee’nin fold metodunu art arda çağırarak Enumerator örnekleri gerçekleyebiliriz ya da dahili Enumerator oluşturma metotlarını kullanabiliriz. Örneğin aşağıdaki gibi bir iteratee’ye bir string listesini gönderen Enumerator[String] yaratabiliriz:

val enumerateUsers: Enumerator[String] = {
 Enumerator("Guillaume", "Sadek", "Peter", "Erwan")
}

Artık onu daha önce yarattığımız consume iteratee’ye uygulayabiliriz:

val consume = Iteratee.consume[String]()
val newIteratee: Future[Iteratee[String,String]] = enumerateUsers(consume)

Iteratee’yi sonlandırmak ve hesaplanan değeri ayıklamak için Input.EOF göndermemiz gerekir. Iteratee yalnızca bu işi yapan bir run metodu barındırır. Bir Input.EOF gönderir ve kalan girdiyi göz ardı ederek bir Future[A] döndürür.

// newIteratee bir promise olduğu
// ve run da bir promise döndürdüğü için flatMap kullanıyoruz
val eventuallyResult: Future[String] = newIteratee.flatMap(i => i.run)

// Nihayetinde sonucu yazdır
eventuallyResult.onSuccess { case x => println(x) }

// "GuillaumeSadekPeterErwan" yazar

Burada bir Iteratee‘nin gelecekte bir sonuç üreteceği dikkatinizi çekmiş olmalı (fold çağrıldığında ve gerekli callback verildiğinde bir promise döndürerek). Future da gelecekte bir değer üretir. O halde bir Future[Iteratee[E,A]] bir Iteratee[E,A] olarak görülebilir. Iteratee.flatten’ın tam olarak yaptığı iş budur. Bir önceki örneğe bunu uygulayalım:

// Enumarator ve flatten uygula ve oluşan iteratee'yi çalıştır
val newIteratee = Iteratee.flatten(enumerateUsers(consume))

val eventuallyResult: Future[String] = newIteratee.run

// Nihayetinde sonucu yazdır
eventuallyResult.onSuccess { case x => println(x) }

// "GuillaumeSadekPeterErwan" yazar

Enumerator operatör olarak kullanılabilecek bazı sembolik metotlara sahiptir. Bu metotlar bazı durumlarda birkaç parantezden kurtulmayı sağlayabilir. Örneğin |>> metodu aynen apply gibi çalışır:

val eventuallyResult: Future[String] = {
 Iteratee.flatten(enumerateUsers |>> consume).run
}

Bir Enumerator bir iteratee’ye girdi verip iteratee’nin yeni durumunu döndürdüğünden, dönen iteratee’ye başka bir Enumerator aracılığıyla daha fazla girdi göndermeye devam edebiliriz. Bunu Future’lar üzerinde flatMap fonksiyonunu çağırarak ya da daha basit şekilde aşağıdaki gibi andThen metodunu kullanarak Enumerator örneklerini bağlayarak yapabiliriz:

val colors = Enumerator("Red","Blue","Green")

val moreColors = Enumerator("Grey","Orange","Yellow")

val combinedEnumerator = colors.andThen(moreColors)

val eventuallyIteratee = combinedEnumerator(consume)

Apply için olduğu gibi andThen için de >>> şeklinde bir sembolik sürüm mevcuttur:

val eventuallyIteratee = {
 Enumerator("Red","Blue","Green") >>>
 Enumerator("Grey","Orange","Yellow") |>>
 consume
}

Bir dosyanın içeriğini sırayla vermek için Enumerator yaratabiliriz:

val fileEnumerator: Enumerator[Array[Byte]] = {
 Enumerator.fromFile(new File("path/to/some/file"))
}

Ya da daha genel olarak Enumerator.fromStream kullanarak bir java.io.InputStream sıralayabiliriz. Bu Enumerator’ın uygulandığı iteratee yeni bir girdi almaya hazır olana dek yeni girdinin okunmayacağını önemle vurgulamak gerekir.

Aslında iki metot da daha genel Enumerator.generateM üzerine kuruludur:

def generateM[E](e: => Future[Option[E]]) = {
 ...
}

Enumerator nesnesinde tanımlanmış olan bu metot imperatif mantık kullanarak bir Enumerator oluşturmanın en önemli metotlarından biridir. İmzasına daha yakından bakıldığında bu metodun, bu Enumerator girdi almaya hazır bir iteratee’ye her uygulandığında çağrılacak e: => Future[Option[E]] callback fonksiyonu aldığı görülür.

Bir promise döndürebilme yeteneğimizi kullanarak aşağıdaki gibi kolayca her 100 milisaniyede bir zaman değeri akımını ifade eden bir Enumerator yaratabiliriz.

Enumerator.generateM {
 Promise.timeout(Some(new Date), 100 milliseconds)
}

Benzer şekilde bir Future döndüren WS api kullanarak belli aralıklarla bir URL’den okuyacak bir Enumerator oluşturabiliriz.

Bu Enumerator’ı imperatif bir Iteratee.foreach ile bağlayarak bir zaman değeri akımını periyodik olarak yazdırabiliriz:

val timeStream = Enumerator.generateM {
 Promise.timeout(Some(new Date), 100 milliseconds)
}

val printlnSink = Iteratee.foreach[Date](date => println(date))

timeStream |>> printlnSink

Enumerator oluşturmanın daha imperatif bir yolu Concurrent.unicast kullanmaktır. Hazır olduğunda size üzerinde push ve end metotları tanımlanmış olan bir Channel döndürür.

val enumerator = Concurrent.unicast[String](onStart = channel => {
 channel.push("Hello")
 channel.push("World")
})

enumerator |>> Iteratee.foreach(println)

Enumerator bir Iteratee‘ye her uygulandığında onStart fonksiyonu çağrılır. Bazı uygulamalarda, örneğin chat odası, enumerator’ı bir listener listesi tutacak senkronize global bir değere atamak mantıklı olabilir (örneğin STM kullanarak). Concurrent.unicast, onComplete ve onError olmak üzere iki fonksiyon daha kabul eder.

Bir diğer ilgi çekici metot ise interleave ya da >- metodudur. Enumerator’ın girdisi herhangi bir Enumerator’dan dönüşümlü olarak geliyormuş gibi görünür.

§Enumerator à la carte

Enumerator oluşturmak için artık çok sayıda yolumuz olduğuna göre bunları andThen / >>> ve interleave / >- birleştirme metotları ile birlikte kullanarak ihtiyaca göre Enumerator’lar oluşturabiliriz.

Akımsal bir uygulamayı organize etmenin bir yolu basit Enumerator’lar tanımlayıp bunların bir kısmını daha sonra birleştirmektir. Bir izleme sistemi geliştirdiğimizi düşünelim:

object AvailableStreams {

 val cpu: Enumerator[JsValue] = Enumerator.generateM(/* code here */)

 val memory: Enumerator[JsValue] = Enumerator.generateM(/* code here */)

 val threads: Enumerator[JsValue] = Enumerator.generateM(/* code here */)

 val heap: Enumerator[JsValue] = Enumerator.generateM(/* code here */)

}

val physicalMachine = AvailableStreams.cpu >- AvailableStreams.memory
val jvm = AvailableStreams.threads >- AvailableStreams.heap

def usersWidgetsComposition(prefs: Preferences) = {
 // birleştirmeyi dinamik olarak yap
}

Şimdi sıra Enumerator ve Iteratee’leri adapte etmek ve dönüştürmek için Enumeratee kullanmaya geldi!

Sonraki: Enumeratee'ler


Dokümantasyonun bu çevirisi Play ekibi tarafından yapılmamaktadır. Eğer bir hata bulduysanız, bu sayfanın kaynak kodu burada bulunmaktadır. Dokümantasyon yönergelerini okuduktan sonra lütfen katkı yapmaktan çekinmeyin.