Documentation

You are viewing the documentation for the 2.3.x release series. The latest stable release series is 2.4.x.

§GZIP sıkıştırmayı ayarlamak

Play yanıtları gzip ile sıkıştırmak için bir gzip filtresi sağlar. Bu filtre uygulamanın filtrelerine Global nesnesi kullanılarak eklenebilir. Gzip filtresini etkinleştirmek için build.sbt dosyası içerisinde projenize Play filtre yardımcılarını ekleyin:

libraryDependencies += filters

§Scala için gzip etkinleştirmek

Bir Scala projesinde gzip filtresini etkinleştirmenin en kolay yolu WithFilters yardımcısını kullanmaktır:

import play.api._
import play.api.mvc._
import play.filters.gzip.GzipFilter

object Global extends WithFilters(new GzipFilter()) with GlobalSettings {
  // onStart, onStop etc...
}

Hangi yanıtların gerçeklendiğini kontrol etmek için istek başlığından yanıt başlığına bir fonksiyon alan shouldGzip parametresini kullanın.

Örneğin aşağıdaki kod yalnızca HTML yanıtlarını gzip ile sıkıştırır:

new GzipFilter(shouldGzip = (request, response) =>
  response.headers.get("Content-Type").exists(_.startsWith("text/html")))

§Java için gzip etkinleştirmek

Java için gzip etkinleştirmek için onu Global nesnesindeki filtre listesine ekleyin:

import play.GlobalSettings;
import play.api.mvc.EssentialFilter;
import play.filters.gzip.GzipFilter;

public class Global extends GlobalSettings {
    public <T extends EssentialFilter> Class<T>[] filters() {
        return new Class[]{GzipFilter.class};
    }
}

Dokümantasyonun bu çevirisi Play ekibi tarafından yapılmamaktadır. Eğer bir hata bulduysanız, bu sayfanın kaynak kodu burada bulunmaktadır. Dokümantasyon yönergelerini okuduktan sonra lütfen katkı yapmaktan çekinmeyin.